Co s použitým vánočním stromkem?

Každý rok Češi „spotřebují“ kolem milionu živých vánočních stromků. Přestože jejich růst trvá přibližně deset let, v obýváku je průměrná rodina mívá maximálně měsíc. Věčnou debatu „živý nebo umělý“ tentokrát ponechme stranou a podívejme se na to, co se s tím živým může dít po jeho vyhození.

pohozený vánoční stromek
Ilustrační foto / Zdroj: Pixabay

Odkud vůbec stromky jsou?

Většina prodávaných vánočních stromků pochází z plantáží, kde se malé stromky pěstují pouze k tomuto účelu. Menší část může být z lesních probírek nebo jiných zdrojů. Nejlepší kvalitu mají pěstované stromky, protože se jim dostává největší péče a stromek je potom krásně pravidelně rostlý.

Kam s ním?

Pravidla kam s použitými vánočními stromky určuje každé město individuálně, většinou je ale systém jejich sběru podobný. Nejjednodušší je stromek umístit vedle popelnice, odkud budou s pravidelnými svozy svezeny. Další možnost je odvoz do sběrného dvora nebo na jiné předem určené místo.

Do spalovny nebo na kompost

V ideálním případě jsou stromky sebrány odděleně a jejich další zpracování je pak jednoduché. Buď se z nich vyrobí štěpka, která pak slouží např. k vytápění nebo je zkompostována.

Stromky se také stávají chutnou potravou některých zvířat v zoologických zahradách – sem však vaše domácí stromky nenoste. Mohly by obsahovat zapomenuté háčky, příp. jiné ozdoby, které by mohly zvířata po požití smrtelně poranit. V ZOO tak zpravidla končí většina neprodaných stromků.

Spalte jenom suché

Pokud chcete stromek spálit, ať už v kamnech nebo někde venku, pamatujte na to, že stromek je plný pryskyřice a zelené jehličí silně kouří. Pálit by se tak měl jen suchý stromek – např. větvičky odstříhat a kmínek pořezat a nechat proschnout jako jakékoliv jiné dřevo.

A co jste letos se stromkem udělali vy?

Zdroj: Drevo-palivove-prodej