Jaký je rozdíl mezi pojištěním domácnosti a nemovitosti?

Mezi finanční produkty, jejichž sjednání má být samozřejmostí, náleží pojištění domácnosti a nemovitosti. Zajistí vám trvalý klid, protože budete vědět, že pokud by se přihodilo něco zlého, nezůstanete v těžkých chvílích bez peněz.

Ilustrační foto / Zdroj: Freepik

Z toho, co které pojištění pokrývá, vyplývá i jeho využití:

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti kryje škody na vybavení domácnosti a věcech, které jsou její součástí. Ochraňuje tedy movité věci v místě pojištění pro případ zničení nebo třeba krádeže. Pojistit si domácnost je důležité i v pronajatém bytě, protože jde o vaše osobní věci.

Pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitosti kryje škody na samotné budově, tedy stavbě spojené pevným základem se zemí. Zahrnuje i stavební součásti, které jsou s nemovitostí pevně spojeny, jako tepelnou soustavu nebo solární panely. Pojištěn je i zabezpečený stavební materiál či nářadí určené k údržbě stavby. Pojištěním nemovitosti si majitel zabezpečuje svůj majetek před nenadálými událostmi, mezi které patří poškození a zničení bytu nebo domu požárem, výbuchem, povodněmi, záplavami, kroupami, úderem blesku a dalšími pojistnými riziky. Je-li váš byt nebo dům pronajatý, pojištění nemovitosti není vaše starost, ale určitě se na něho majitele zeptejte.

Rozdíl mezi pojištěním domácnosti a pojištěním nemovitosti

Zjednodušeně se dá rozdíl mezi pojištěním domácnosti a nemovitosti definovat tak, že pojištění domácnosti zahrnuje věci, které lze přemístit, zatímco pojištění nemovitosti zabezpečuje majetek, který je spojen se zemí a nelze ho odnést.

Další rozdíly mezi těmito pojistnými smlouvami jsou cenové. Odráží se v tom jak podmínky jednotlivých pojišťoven, tak specifika lokalit. Typickým příkladem jsou oblasti s vysokým rizikem povodní, v nichž jsou nemovitosti proti záplavám prakticky nepojistitelné.

Pozor na podpojištění majetku

Ať už pojišťujete domácnost, nebo nemovitost, dejte si pozor na správné nastavení hodnoty vašeho majetku (např. uměleckých předmětů) a výši pojistného pravidelně aktualizujte. Jen tak si v případě nenadálé nepříjemné situace zajistíte dostatečné krytí.

Doplněk: pojištění odpovědnosti za škodu

Praktickým doplňkem pojištění domácnosti a nemovitosti je pojištění odpovědnosti za škodu, kterou by mohli členové vaší rodiny způsobit třetí osobě, např. sousedovi vytopením jeho bytu v důsledku poruchy pračky.

2 v 1

Pokud máte na starost obojí – domácnost i nemovitost, zařiďte si pojištění nejlépe u jedné instituce, čímž můžete ušetřit peníze a v případě pojistné události na movitých i nemovitých věcech také čas.

Zdroj: Finslovník