Postup stavby základové desky

Na každé stavbě jsou základy jednou z prvních věcí, které se budují. Na jejich správném provedení stojí a padá úspěch celé stavby. Byť v konečné fázi nejsou vůbec vidět, o to větší důležitost mají pro trvanlivost a kvalitu hotového díla.

dělník uvažující nad stavbou
Ilustrační foto / Zdroj: Pixabay

Zakládání staveb je komplexní stavební činnost, která zahrnuje mimo jiné geologický průzkum staveniště, geodetické vyměření základů, samotné výkopové práce, betonáž, hydroizolaci a jiné.

Přestože se může zdát, že základy jsou jenom „kus betonu“, opak je pravdou. Jakákoliv chyba při realizaci se může velice prodražit a následně zkomplikovat celou stavbu. Zakládání stavby tak doporučujeme svěřit kvalitní a prověřené firmě.

Trendem poslední doby jsou tzv. základové desky, které se nejčastěji používají pro zakládání staveb rodinných domů. Jde o celistvou železobetonovou desku, která tvoří kompaktní a kvalitní podklad pro celý dům. Najde uplatnění především u nepodsklepených staveb v běžných geologických podmínkách.

Stavba základové desky – krok za krokem

Stavba základové desky probíhá v několika krocích. Jako první na stavbu přijde geodet, který vytyčí přesné umístění základů na staveništi. Míry se potom přenesou na tzv. lavičky, což jsou pomocné konstrukce, které pomáhají při zaměření základů.

Jakmile je znám přesný půdorys základů, na řadu přichází zemní a výkopové práce nejčastěji za pomoci stavební mechanizace – rychlé a efektivní řešení.

Základová spára se následně ručně dočistí a provede se uložení zemnícího drátu pro hromosvod, prostupy pro inženýrské sítě a případné bednění. Následuje uložení výztuže a konečná betonáž základové desky, která se ještě následně opatří vhodnou hydroizolací.

Pro větší stavby v náročnějším terénu (pískové nebo zvodnělé podloží, hlubinné stavby) se používají speciální metody zakládání staveb, které jsou náročné jak finančně, tak i technologicky.

Zdroj: xStavba