Rozdíl mezi nájemní a podnájemní smlouvou

K ujasnění rozdílu mezi nájemní a podnájemní smlouvou je důležité uvědomit si hierarchii pronajímatel → nájemník (nájemce) → podnájemník.

pár podepisující smlouvu
Ilustrační foto / Zdroj: Freepik

Nájemní smlouvu (smlouvu o nájmu neboli pronájmu) totiž uzavírá pronajímatel s nájemníkem (nájemcem). Mezi vlastníkem bytu a nájemníkem tak vzniká hlavní vztah – nájem bytu.

Podnájemní smlouvu (smlouvu o podnájmu) pak může uzavřít nájemník (nájemce) s další osobou – podnájemníkem, kterému dle zákona zaručuje minimálně tříměsíční výpovědní lhůtu. Vždy ale musí požádat o písemný souhlas pronajímatele. Kdyby pronajímatel s podnájmem nesouhlasil, byla by podnájemní smlouva neplatná. I tak je vždy vedlejším vztahem, který může ukončením nájmu ze dne na den zaniknout! A podnájemník se ocitne doslova na ulici, protože na náhradní byt nebo ubytování nemá v tomto případě nárok. Pouze v družstevních bytech toto riziko obecně nehrozí, vždy se ale důkladně seznamte se stanovami družstva.

Lepší je žádat o sepsání nájemní smlouvy vlastníka bytu.

Jakožto zájemce o bydlení buďte tudíž opatrní a trvejte na sepsání smlouvy o nájmu s vlastníkem bytu, a ne smlouvy o podnájmu s nájemcem. Budete tak ve výhodnější pozici. Nový občanský zákoník totiž nahrává spíše nájemníkům. V podnájemní smlouvě lze například zakázat podnikání v bytě nebo přítomnost zvířat, zatímco nájemní smlouva tato práva omezit nesmí.

Nechtěná záměna pojmů při sjednávání nájmů a podnájmů už způsobila spoustu problémů i lidských tragédií. Věděli jste například, že často užívané sousloví pronájem bytu nemá žádnou právní váhu? Je to jen obecné označení vztahu mezi vlastníkem bytu a zájemcem o bydlení. Klíčové, právem uznávané pojmy jsou jen nájem a podnájem bytu.

Byt či dům si dnes najímá celá čtvrtina Čechů, hlavně ve větších městech. Velkou skupinu mezi nimi tvoří studenti, pro které jsou drahé koleje. Pokud se tato problematika týká i vás, určitě jí věnujte maximální pozornost a k sepsání smlouvy si přizvěte zkušeného právníka.

Zdroj: Finslovník