Aerosol

Disperzní (rozptylující se) soustava obsahující kapalné nebo pevné částice rozptýlené v plynu.