Akontace

Zálohová úhrada, částečné placení předem.