Evropská značka kvality Q

Označení používané Evropskou asociací pro tepelná čerpadla, které má za úkol zpřehlednit trh s tepelnými čerpadly.

Samotná Evropská značka kvality Q byla jako první použita v Německu a Švýcarsku, následně pak Rakousku, Švédsku, Finsku, Belgii, Francii a Nizozemí, dnes je používána v 21 členských zemích této asociace, včetně České republiky, přičemž certifikační autoritou disponuje 12 zemí (viz níže) . Značka může být udělena certifikační autoritou (v případě ČR je touto autoritou Česká Asociace pro využití tepelných čerpade) čerpadlům pro vytápění s elektrickým pohonem, ať už s ohřevem teplé vody či bez něj

Vzhledem k tomu, že Evropská značka kvality Q garantuje shodu hlavních komponentů s mezinárodními i národními standardy, tepelná čerpadla získávají Evropskou značku kvality Q v každém státě zvlášť.

Pro získání značky Q je nutné aby:

Parametry uváděné na čerpadle odpovídaly skutečnosti, což ověřuje registrované technické centrum (v případě České republiky Strojírenský zkušební ústav, s.p. v Brně). V rámci testování podstupuje tepelné čerpadlo i několik pevně stanovených zkoušek.
Dovozce či výrobce poskytoval dostatečnou technickou podporu a zároveň měl vybudovanou servisní síť s reakční dobou do 24 hodin.
Hlavní komponenty byly ve shodě s mezinárodními i národními předpisy.
Akustický hluk tepelného čerpadla za provozu nepřevyšoval stanovenou úroveň.
Tepelná čerpadla byla dodávána s návodem v národním jazyku
se na tepelné čerpadlo vztahovala záruka dodávek náhradních dílů nejméně po dobu deseti let.
Tepelné čerpadlo dosahovalo minimálních hodnot efektivnosti COP, a to:
4,3 u čerpadel země/voda
5,1 u čerpadel voda/voda
3,1 u čerpadel vzduch/voda
4,3 u čerpadel přímé odpařování/voda
Přidělení značky je zpoplatněno, přičemž za její cena udělení se pohybuje od 22 0000 Kč do 44 000 Kč (sazby platné v roce 2017).

Země disponující certifikační autoritou:

Rakousko
Belgie
Česká republika
Dánsko
Finsko
Německo
Nizozemí
Polsko
Slovensko
Švédsko
Švýcarsko
Velká Británie