Faktura

Doklad vyjadřující právo dodavatele na peněžní uspokojení v předem určené výši a termínu.