Generální plná moc

Typ plné moci, která zplnomocňuje ke všem právním úkonům.