Jistina

Jistina je finanční částkou, kterou si dlužník půjčil od věřitele (nebo která tvoří vklad). Odměnou za poskytnutí této částky jsou pro věřitele úroky, které se obvykle přičítají k pravidelným splátkám. Postupně se splácením úvěru se výše jistiny snižuje (je umořována). Úroky i úroky z prodlení jsou příslušenstvím jistiny. Tedy jistina je celková smluvní výše poskytnutého úvěru bez „příslušenství“ (úroků a poplatků).