Pádivá inflace

Růst cenové hladiny tempem od 10 % do 1 000 % ročně charakteristický také rychlou ztrátou obyvatel v měnu.