Podnájemní smlouva

Podnájemní smlouvu (smlouvu o podnájmu) uzavírá nájemník (nájemce) s podnájemníkem, a to vždy s písemným souhlasem pronajímatele, bez kterého by byla neplatná.

Podnájemní smlouva musí mít písemnou formu, a nebylo-li dohodnuto jinak, lze ji vypovědět bez udání důvodů ve lhůtě, která nesmí být kratší než 3 měsíce.

Platí, že podnájem sjednaný bez určení doby končí nejpozději se zánikem nájmu, a podnájemník nemá právo na náhradní podnájem. Problematiku nájmu a podnájmu upravuje Občanský zákoník.

Čtěte k tématu: Rozdíl mezi nájemní a podnájemní smlouvou