Příslušenství úvěru

Pod tímto pojmem se skrývají poplatky spojené s uzavřením smlouvy o úvěru, vedením úvěrového účtu a další smluvní poplatky (např. poplatek za zřízení a otevření úvěrového účtu, poplatky za vedení účtu, poplatky za vyhotovení a odeslání výpisu z účtu). Patří sem i povinné pojištění přímo spojené s čerpáním úvěru (např. životní pojištění dlužníka, pojištění předmětu úvěrového financování).

Do příslušenství nepatří sankční úroky, úroky z prodlení a případné další smluvní pokuty (pokuty a kompenzační poplatky spojené nejčastěji s prodlením ve splátkách, přerušením splátek, nedočerpání úvěrového rámce, předčasného splacení nebo vložením mimořádného vkladu bez souhlasu banky).