RPSN

RPSN neboli roční procentní sazba nákladů má umožnit spotřebiteli lépe vyhodnotit výhodnost nebo nevýhodnost poskytovaného úvěru. RPSN udává procentuální podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru.

Do výpočtu RPSN jsou na rozdíl od úrokové sazby zahrnuty i poplatky související s uzavřením smlouvy o úvěru a čerpáním úvěru (tedy včetně příslušenství úvěru).