Sanace (stavba)

Proces návratu stavby do původního stavu poté, co došlo k poškození budovy člověkem nebo přírodními vlivy.