Schodek

Neboli deficit, vzniká v situaci, kdy jsou výdaje vyšší než příjmy. Opačným případem je přebytek.