Úmor

Splácení dluhu stálými pravidelnými splátkami po dohodnutou dobu – umořování jistiny a platba úroku za půjčený obnos. Každá splátka představuje splátku části dluhu (jistiny) a část úroků z úvěru.