Úrok

Cena za poskytnutí úvěru, kterou platí dlužník věřiteli za poskytnutí peněz. Výše úroku závisí na délce splácení úvěru, velikostí úvěru a velikostí úrokové míry. Úrok je cena, kterou platí dlužník za dohodnuté poskytnutí peněžních prostředků. Obvykle se vyjadřuje úrokovou sazbou – jako procento z úvěrované částky (jistiny). Dlužník je povinen zaplatit věřiteli dlužnou částku navýšenou právě o úrok.