Úroková sazba

Podíl z úvěrované částky (či uložených) obvykle vyjádřená v procentech za rok (za měsíc, za den), který je podkladem pro vypočet úroku. Konkrétní výše této sazby závisí zpravidla na délce splácení úvěru (krátkodobé – kontokorentní, kreditní karty, nebankovní krátkodobé úvěry, střednědobé, dlouhodobé – hypotéční úvěry na pořízení vlastního bydlení, americké hypotéky, autoúvěry), režimu splátek (měsíční, týdenní, pololetní, roční), na velikosti jistiny úvěru, účelu použití finančních prostředků a jejich zajištění.

Úroková sazba, kterou se vypočítává úrok, se nejčastěji užívá jako roční. Označuje se p.a. – z  latinského per annum, což lze přeložit jako „ roční“, „za rok“. V případě, že splátkové období, za které se vypočítává úrok, je kratší než jeden rok, dělí se roční úroková sazba (p.a.) počtem těchto období v roce. Například u termínovaného vkladu na tři měsíce se úroková míra p.a. dělí čtyřmi, u půlročního termínovaného vkladu dvěma. Stejné pravidlo platí i pro výpočet úroků z úvěrů.