Validace

Validace představuje kontrolu hodnoty výše účtu.