Základna pro výpočet státní podpory

Částka, z níž je v daném roce počítána státní podpora. Tuto částku tvoří v daném roce vložené vklady na účet smlouvy o stavebním spoření a úroky z těchto vkladů.