Zen

Zen představuje bod sloučení kdy dochází k zániku protikladů.