Stavební spoření a doba trvání

Klienti stavebních spořitelen se často ptají, co se stavebním spořením po uplynutí vázací doby 6 let, kdy nesmí disponovat s vloženým kapitálem.

Ilustrační foto / Zdroj: Freepik

Pokusíme se najít odpověď, zda je výhodnější smlouvu ukončit, nebo navýšit cílovou částku a ve spoření pokračovat. Předně platí, že smlouva o stavebním spoření je na dobu neurčitou, a vy můžete využívat její výhody:

  • úspory jsou ze zákona pojištěny
  • státní podporu ve výši 10 % z vložené částky (max. 2 000 Kč ročně)
  • úročení vkladů (1 – 2 % p. a.)
  • čerpání řádného, příp. překlenovacího úvěru ze stavebního spoření

Po 6 letech smlouva tedy běží dál a vy ji můžete ukončit bez prokazování účelu použití vyplacených peněz včetně státní podpory. Jediným omezením je výše cílové částky, kterou nesmíte na účtu stavebního spoření překročit. Pokud by to hrozilo, bude nutné ji navýšit nebo smlouvu ukončit.

Z toho vyplývá, že je potřeba promyslet výši cílové částky podle vašich individuálních záměrů – může v ní být např. zahrnut i překlenovací úvěr. O ten můžete zažádat třeba už v den uzavření stavebního spoření, ale pamatujte, že má téměř vždy horší podmínky než řádný úvěr. Pro poskytnutí řádného úvěru ze stavebního spoření musíte kromě jiných podmínek splnit alespoň 24měsíční dobu trvání smlouvy.

Odborníci nedoporučují nastavovat cílovou částku hned na začátku na vysokou sumu, protože je to spojeno s vysokým vstupním poplatkem (obvykle 1 % z cílové částky). Její výše se v praxi upřesňuje až v době žádosti o úvěr podle skutečných potřeb.

Když už se hodnota účtu vašeho stavebního spoření blíží k cílové částce, záleží vždy na konkrétní situaci a podmínkách spořitelny. Někdy může být výhodnější smlouvu ukončit a uzavřít novou. V této souvislosti sledujte akce stavebních spořitelen, díky nimž můžete získat na několik měsíců vyšší úrok, možnost vybrat si část kapitálu bez sankcí, nebo mít bezpoplatkovou smlouvu.

Stavební spoření v České republice

Na český finanční trh vstoupilo stavební spoření v 90. letech 20. století. Právně ho upravují zákony č. 96/1993 Sb. a novely zákona o stavebním spoření č. 83/1995 Sb., 423/2003 Sb. a 292/2005 Sb.

V současnosti v této oblasti působí 5 hráčů: ČMSS, Česká spořitelna, Modrá pyramida, Komerční banky, Raiffeisen a Wüstenrot, všichni s dostatečnou tradicí a zkušenostmi v tomto oboru.

I po změnách je stavební spoření stále bezpečné a zajímavé zhodnocení peněz, při němž se spoří do výše cílové částky. Úrok 2 % ročně předstihuje spořicí účty a navíc máte nárok na státní bonus až 1 500 Kč ročně.

Nevýhodu představuje nemožnost disponovat s uloženými peněžními prostředky po dobu 6 let. Přesto je u nás aktivních více než 5 milionů smluv!

Zdroj: Finslovník