Údržba plastových oken

Chcete-li být s plastovými okny opravdu spokojeni, pamatujte na to, že musíte správně větrat a okna dobře udržovat.

čištění plastových oken
Ilustrační foto / Zdroj: Pixabay

Jak zabránit škodám způsobeným vlhkostí

Plastová okna jsou dnes velmi oblíbeným výrobkem. Dokonale těsní, mají vysokou tepelnou odolnost a chrání před hlukem zvenčí. Tato okna splní požadavky na úsporu tepelné energie. Vysoká těsnost oken však snižuje výměnu vzduchu mezi venkovním a vnitřním prostředím. V každém bytě je řada zdrojů vlhkosti: V kuchyni a v koupelně vzniká vodní pára, také pokojové rostliny a především lidé jsou zdrojem vlhkosti. Vlhký vzduch kondenzuje zejména v dolní části oken. To může vést k vlhnutí stěn, vzniku plísňových skvrn a opadávání omítky.

Dbejte proto na pravidelné větrání

Během dne větrejte – podle užívání místností – co nejčastěji (vždy nejméně 5 minut). Krátké nárazové větrání spotřebuje jen relativně málo tepla, zato účinně odvádí vlhký vzduch z místností, takže vlhkost vzduchu v bytě má potom opět normální úroveň.

Topná tělesa v místnosti

Nejvhodnější místo pro umístění topných těles je pod okny. Okenní parapet nemá být umístěn těsně nad tělesem a nemá přesahovat příliš do místnosti proto, aby teplý vzduch mohl stoupat a okno „omýval“. Tím docílíte správného proudění vzduchu. Před velkoplošnými terasovými dveřmi má být takzvané konvektorové topení instalováno v podlaze. Proudění vzduchu je v takovém případě optimální a volnému výhledu ven přitom nic nebrání.

Správné umístění nábytku a záclon

Záclony mají být umístěny v určité vzdálenosti od okna. Dříve běžně užívané stahovací rolety bránily cirkulaci vzduchu podél zasklených ploch. Proto na sklech snadno kondenzovaly vodní páry. Těžké závěsy a rolety je nejlépe umístit tak, aby vzdálenost mezi závěsem a okenní tabulí byla nejméně 30 centimetrů. Nábytek má být umístěn s mírným odstupem od stěn, aby vzduch za ním mohl proudit.

Květiny a rostliny na parapetu

Na vnitřním parapetu nemá být mnoho květin. Květiny a okrasné rostliny jsou zdrojem vlhkosti. Vyvarujte se toho, aby květiny zakryly doslova celé okno (to ostatně růstu některých rostlin ani neprospívá). Umístěte květiny tak, aby vzduch mohl proudit mezi nimi a oknem. Prospěje to i vašim květinám.

Správný způsob čištění plastových oken

Při utírání prachu suchou utěrkou na bílých plastových oknech přechodně vzniká elektrostatický náboj. Proto je vhodné, když bílá plastová okna občas ošetříte antistatickým prostředkem. V žádném případě nepoužívejte k čištění plastových oken agresivní čisticí prostředky, například tekuté písky, ani takové pomůcky, které mohou okna poškrábat – například drátěnky. Nikdy nečistěte profily (rámy a křídla) nitroředidly nebo podobnými rozpouštědly, protože hrozí nebezpečí poškození jejich povrchu. Bílá plastová okna čistěte speciálními prostředky určenými pro bílé plastové okenní profily. Okna s povrchovým dekorem ošetřujte pouze pomocí běžných neagresivních čisticích prostředků používaných v domácnostech. I zde platí: Nečistěte hrubými prostředky ani rozpouštědly. Na silně znečištěná okna můžete zakoupit i speciální čisticí prostředek.

Správná údržba plastových oken

Mechanické a pohyblivé součásti všech oken potřebují čas od času malou kontrolu a údržbu. Platí to i pro vaše nová okna a dveře. Potřebné úkony jsou relativně jednoduché a můžete je provádět vy sami. Otevřete okno do polohy „otevřeno“.

  1. Horní závěs: Potřete olejem.
  2. Uchycení vyklápění (nůžky): Dlouhý otvor, případně vedení namažte.
  3. Rohová část kování (pohyblivá): Není třeba udržovat.
  4. Válečkové uzávěry: Zavírací čepy s otočným válečkem potřete olejem.
  5. Prostor před těsněním, takzvaná předkomora (pouze u okenních systémů se středovým těsněním): Čistěte například vysavačem prachu. Vyzkoušejte, zda obvodové těsnění dobře přiléhá k rámu a zda nejsou porušena místa, kde je těsnění přilepeno (v rozích). Pokud tomu tak není, obraťte se na odborného opraváře.
  6. Odvodňovací drážka: Přesvědčte se, zda otvory přivádějící a odvádějící vzduch nejsou zaneseny nečistotami.
    V případě potřeby je vyčistěte tenkou dřevěnou nebo plastovou špejlí. Po osazení oken má být výstupní drážka vždy v poloze A a B (viz obrázek). Otevřete okno do výklopné polohy.
  7. Držení nůžek: Naolejujte (viz také poloha 2).
  8. Rohový závěs: Naolejujte.

Kdy byste měli zavolat opraváře

Okenní křídlo může někdy úplně „sednout“. To znamená, že při otevření svírá a při zavírání drhne. V takovém případě raději zavolejte opraváře. Ten pomocí nastavitelných šroubů křídlo seřídí a závadu odstraní. Dosedá-li křídlo příliš ztuha, upraví zasklení. Pomůže vám také, odlepí-li se na některých místech těsnění nebo přestane-li bezchybně fungovat kování.

Zdroj: Oknadvere