Zatékání do ploché střechy a sanace

V posledních dvou dekádách můžeme sledovat výrazný nárůst rodinných domů s plochou střešní krytinou. Tyto typy střech jsou vyplněné izolací a hydroizolační folií. Bohužel, technologie ploché střechy často není vyřešena správně a po několika letech se začnou projevovat chyby, vzniklé při realizaci stavby.

plochá střecha
Ilustrační foto / Zdroj: Pixabay

Kromě statických problémů stropní konstrukce, jsou častým problémem kaluže vody, vzniklé špatným odtokem z bezespádých úžlabí. Příčinou vnikající vody jsou také prohlubně v izolaci, způsobené nedostatečně pevným podkladem, nebo defekty ve spojích hydroizolace.

Dalším výrazným problémem je poškození střech vlivem silného větru. Kovová krycí vrstva konstrukce střechy je uchycena nedostatečným počtem kotev, ve snaze snížit náklady na instalaci. Neustálým namáháním nárazy větru a únavou materiálu je tato vrstva postupně vytrhávána, až nakonec odlétne úplně.

Sanace střechy

Všechny tyto problémy mají společného jmenovatele. Mnoho zákazníků totiž ve snaze ušetřit, naletí nabídkám nezkušených firem a technické problémy se projeví až po několika letech užívání, kdy už nelze uplatnit reklamaci stavby. V takovém případě je potřeba uvažovat nad kvalitní sanací stávající střechy.

Zdroj: xStavba